WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI


WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI

Adres - ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
Dziekanat: tel. (+48)(22) 55-44-214
Sekcja Studencka: tel. (+48)(22) 55-44-217; fax: (+48)(22) 55-44-200
e-mail:mim@mimuw.edu.pl

Władze
Dziekan - prof. dr hab. Stefan Jackowski
Prodziekan ds. organizacji i informatyzacji - dr Janina Mincer-Daszkiewicz
Prodziekan ds. finansowych - dr hab. Józef Chaber, profesor UW
Prodziekan ds. studenckich - dr Janina Jankowska
 • Instytut Informatyki
  tel. 55 44 401
  e-mail:iinf@mimuw.edu.pl
  Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Zastępcy dyrektora - dr hab. Krzysztof Diks, profesor UW, dr hab. Damian Niwiński
 • Instytut Matematyki
  tel. 55 44 501
  e-mail:imat@mimuw.edu.pl
  Dyrektor - dr hab. Zbigniew Marciniak, profesor UW
  Zastępcy dyrektora - dr hab. Jan Okniński, profesor UW, dr Aleksandra Warzecha-Sawoń
 • Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
  tel. 658 32 36; 55 44 301
  e-mail:imsm@mimuw.edu.pl
  Dyrektor - prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński
  Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych - dr hab. Mirosław Lachowicz, profesor UW
  Zastępca dyrektora ds. finansowych - dr hab. Tadeusz Płatkowski, profesor UW